Czym jest certyfikat SMC?

scrum master

Jeśli chcesz uzyskać jeden z najbardziej rozpoznawalnych certyfikatów potwierdzający przygotowanie do roli Scrum Mastera to certyfikat Scrum Master Certified jest najlepszym wyborem. Posiadanie tego certyfikatu w swoim portfolio jest pomocne w otwarciu drogi zawodowej bądź kontynuowaniu roli Scrum Mastera. Certyfikacja przyznawana jest przez SCRUM Study stanowiącą organizację potwierdzającą ogromną jakość oraz rozpoznawalność zdobytych kwalifikacji.

Co zawiera się w zakresie szkolenia?

Przede wszystkim dzięki temu szkoleniu można dowiedzieć się w jaki sposób działa Scrum Master w metodzie Scrum, a także jak w przynoszący efekty sposób można realizować cele takie jak:

  • efektywna praca z zespołem Deweloperskim;
  • współpraca z właścicielem produktu;
  • wdrożenie metody SCRUM w swojej organizacji.

W związku z tym w trakcie szkolenia omówione będą poszczególne elementy, do których można zaliczyć z kolei:

  • wprowadzenie do metody SCRUM;
  • zwinne podejście – nauka czym jest agile, poznanie różnic pomiędzy adaptacyjnym i tradycyjnym realizowaniem inicjatyw o podłożu biznesowym;
  • rola Scrum Mastera – poznanie głównych zadań w metodzie Scrum;
  • główne założenia Scrum – samoorganizacja procesu współpracy ze wspólnikami, prioretyzowanie zadań jakie należy wykonać w określonym czasie, timeboxing;
  • etapy procesu Scrumowego – inicjacja, planowanie procesu, poznanie szans i zagrożeń dla decyzji biznesowej oraz wdrożenie.

Dodatkowo w zakresie szkolenia znajdują się dodatkowe elementy takie jak zarządzanie organizacją w trudnym okresie, transformacja, skalowanie itp. W cenie kursu zawarte są materiały szkoleniowe oraz voucher, dzięki czemu można będzie bez problemu podejść do szkolenia.