Czy każdy może zostać managerem zespołu?

Dzisiaj większość osób pracuje raczej w dużych korporacjach albo prywatnych firmach. Funkcjonują one na swoich własnych zasadach i warunkach. Najczęściej zespołem zarządzają osoby, które posiadają już odpowiednie doświadczenie i mogą pochwalić się pewnymi umiejętnościami. W praktyce może być jednak różnie, ponieważ na stanowisko kierownicze może zostać zatrudniona też znajoma osoba, która nie miała jeszcze okazji zarządzać zespołem i realizować żadnych projektów.

Cechy dobrego managera

Na pewno stanowiska kierownicze powinny być obejmowane przez osoby charyzmatyczne, z silnym charakterem. Ktoś, kto decyduje o losach swojego zespołu i podejmuje kluczowe dla niego decyzje, nie może się wahać i zbyt długo zastanawiać. Bardzo ważne jest też, aby umieć dzielić pracę pomiędzy ludźmi i poznać ich na tyle, żeby wiedzieć, komu powierzyć które z zadań. Dobry manager cały czas obserwuje i analizuje, aby wyciągać wnioski i wprowadzać poprawki do planu. Nie wszystkich tych umiejętności można się nauczyć.