Co to jest zarządzanie projektami?

Przed każdym managerem stawia się pewne zadania, które musi realizować cały zespół. Ważne jest, aby w odpowiedni sposób nadzorować swoich ludzi, a przede wszystkim – jasno i czytelnie ustalić priorytety i kolejne kroki. Każdy członek zespołu powinien doskonale wiedzieć, co ma robić i jaki jest termin na ukończenie takiej pracy. Zarządzanie projektami nie jest łatwym zadaniem i tylko niektórzy nadają się do tego, aby obejmować tak odpowiedzialne role. Warto przygotować się do tego od strony praktycznej.

Kursy z zarządzania projektami

Obecnie niektóre uczelnie wyższe oraz firmy szkoleniowe oferują kursy i szkolenia dotyczące właśnie zarządzania realizowanymi projektami. Poza niezbędną teorią można skorzystać również z ćwiczeń praktycznych, które odbywają się dla całego zespołu uczestników i często zajmują znacznie więcej czasu niż wykłady. Dzięki takim przygotowaniom znacznie łatwiej jest później wejść w nową rolę i realizować kolejne zakładane przez firmę cele. Niekiedy można liczyć na dofinansowanie kursu przez pracodawcę.